Home      SILA      Privacy      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact

Boek: SILA
Tussen overheid en kerken


>>> Nu in de boekhandel

De SILA als 'stille kracht' achter de kerkelijke ledenadministratie
Iedereen weet het uit eigen ervaring: als je een adressenbestand niet heel precies bijhoudt, wordt het gauw een rommeltje.
Dat geldt ook voor de kerkledenadministratie.

Niet ieder kerklid denkt eraan veranderingen door te geven aan de administratie. Daar kan de SILA helpen, want de SILA krijgt mutaties als verhuizingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten.
Een slim systeem zorgt dat de plaatselijke kerken die mutaties krijgen én dat de privacy van de kerkleden gegaranderd blijft.
>>> De slimme 'SILA-stip'

Zeven kerkgenoot-schappen werken samen in de SILA
In de SILA werken zeven kerkgenootschappen samen ter ondersteuning van hun eigen, vaak zeer moderne, digitale ledenadministraties:
de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland, de Nieuw-Apostolische Kerk en het Leger des Heils.
>>> Meer over de SILA


Aantal geregistreerden per kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag
De SILA telt nu 5,6 miljoen geregistreerden (telling eind 2015). Dat is 110.000 minder dan in het jaar 2015.
>>> Meer over de aantallen geregistreerden


Inlichtingen voor kerkleden
Wie meer wil weten over z'n eigen gegevens in de kerkledenadministratie, moet contact opnemen met het eigen kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag.
>>> Adressen

Hoe kunt u uw
SILA-registatie beëindigen?
Indien u niet (meer) bij de SILA geregisteerd wilt staan als lid van een kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag, heeft u vier mogelijkheden.
>>> Lees meer

Nieuwe genootschappen
Hoe kunnen niet-aangesloten kerkgenootschappen
of genootschappen op geestelijke grondslag participeren in de SILA?
>>> Lees meer

SILA levert
alleen 'burgerlijke' mutaties
De SILA houdt in de huidige opzet alleen de burgerlijke gegevens bij. Gezinsverbanden, pastorale eenheden en voorkeurslidmaatschap-pen zijn gegevens die uit de SILA-administratie zijn verdwenen. Het bijhouden van deze gegevens moet ieder kerkgenootschap tegenwoordig zelf regelen.

De SILA is een schoolvoorbeeld van maximale privacybescherming
De persoonsgegevens in de SILA-administratie zijn op vele manieren tegen misbruik beschermd.
>>> Privacy

Bijgewerkt:
16 februari 2017