Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 

Hoe kunt u uw SILA-registratie beëindigen ?

Indien u niet (meer) bij de SILA geregistreerd wilt staan als lid van een kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag, heeft u vier mogelijkheden:

1. Rechtstreeks bezwaar tegen de registratie bij de SILA
U kunt rechtstreeks bezwaar maken tegen de registratie bij de SILA. Dit dient per e-mail (of schriftelijk) te gebeuren onder vermelding van uw naam, voornamen, adres en geboortedatum. Indien u geregistreerd bent, zal de SILA uw registratie binnen enkele werkdagen beëindigen en dat aan u bevestigen. Ook indien u niet (meer) geregistreerd bent, ontvangt u daarvan eveneens binnen enkele werkdagen een bericht.

De SILA heeft een louter administratieve functie en beëindiging van de registratie sluit niet uit dat u wel geregistreerd kunt staan in de administratie van kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag, plaatselijke gemeente of parochie.

2. Bezwaar tegen de registratie bij uw kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag
U kunt bij uw eigen kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag kenbaar maken dat u niet meer geregistreerd wilt staan bij de SILA. Dit kan bij de lokale gemeente of parochie of bij het centrale bureau van het kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag. De plaatselijke of landelijke ledenadministratie van het genootschap zal de registratie bij de SILA beëindigen en dat aan u bevestigen.

3. Beëindiging lidmaatschap kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag
Indien u uw lidmaatschap bij een kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag beëindigt, zal het genootschap automatisch de registratie bij de SILA beëindigen.

4. Indicatie geheimhouding GBA
U kunt bij de afdeling burgerzaken van uw burgerlijke gemeente een indicatie geheimhouding laten plaatsen in de GBA. Er worden dan geen gegevens meer verstrekt aan derden, waaronder de SILA. De SILA ontvangt dan een bericht van geheimhouding en beëindigt automatisch de registratie. Dit is een procedurele afmelding, want de GBA verstrekt sowieso geen berichten meer ongeacht de genoemde afmelding.


Bericht bijgewerkt op 12 april 2013