Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Ik wil me graag aanmelden bij een kerkgenootschap. Kan dat via de SILA ?
Nee, daarvoor moet u zich wenden tot een lokale kerk. Zij zullen uw aanvraag verder in behandeling nemen.

Ik wil weten wat er over mij in de kerkelijke ledenadministratie staat. Kan dat?
Ja, natuurlijk. De kerken zijn wettelijk verplicht (via de Algemene Verordening Gegevensbescherming) u inzage te geven. U kunt dus bij uw eigen lokale kerk om inzage vragen of u wenden tot het centrale bureau van uw kerkgenootschap.

Ik wil niet langer als kerklid te boek staan. Wat moet ik doen?
Dat is uiteraard een zaak tussen u en uw kerkgenootschap. Ook daarvoor kunt u zich wenden tot uw eigen lokale kerk of tot het centrale bureau van uw kerkgenootschap.

Ik ben wel kerklid, maar wil niet in de SILA-administratie staan
Ook daarvoor kunt u zich wenden tot uw eigen lokale kerk of tot het centrale bureau van uw kerkgenootschap. Maar u kunt ook rechtstreeks bij de SILA bezwaar maken tegen uw registratie. Dit dient per e-mail (of schriftelijk) te gebeuren onder vermelding van uw naam, voornamen, adres en geboortedatum. De SILA zal uw registratie binnen enkele werkdagen beëindigen en dat aan u bevestigen.

Ik wil weten of ik bij de SILA geregistreerd ben
Als u deze vraag per e-mail (of schriftelijk) aan de SILA stelt met vermelding van uw naam, voornamen, adres en geboortedatum, dan zullen wij u binnen enkele werkdagen laten weten of u in ons bestand bent opgenomen en ook voor welk kerkgenootschap.

Waarom is het zo belangrijk dat kerkledenadministrateurs aan- en afmeldingen doorgeven?
Zij zijn de enige bron voor het opnemen van nieuwe leden in de administratie. Wanneer zij nieuwe leden niet doorgeven aan hun centrale bureau, komen de meldingen ook niet bij de SILA binnen en kan er voor het nieuwe kerklid dus ook geen SILA-stip geplaatst worden in de administratie van de burgerlijke gemeente. Elke melding van nieuwe kerkleden die vergeten wordt, leidt dat tot een afname van de accuratesse van de ledenadministratie.
Uiteraard geldt een dergelijke verantwoordelijkheid ook voor de afmeldingen ('bedankjes'). Een afmelding die vergeten wordt, is bovendien een overtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Welke gegevens registreert de SILA?
De SILA registreert een beperkt aantal burgerlijke gegevens: de geslachtnaam, voornamen, geboortedatum, adres, het naamgebruik (bijv. "Eigen geslachtsnaam" of "Geslachtsnaam partner") en eventueel de geslachtsnaam van de partner, de begin- of einddatum van de burgerlijke staat en de overlijdensdatum.


Bericht bijgewerkt op 22 mei 2018