Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 

SILA Tussen overheid en kerken

In 1986 werd de Stichting Interkerkelijke Leden-Administratie – de SILA – opgericht na jarenlang politiek en kerkelijk overleg. De overheid wenste een einde te maken aan de registratie van kerkelijke gezindten in de gemeentelijke bevolkingsboekhouding. Voor de organisatie van de kerkgenootschappen zou dit vergaande gevolgen hebben. Zonder overheidsinformatie uit de gemeenten zouden de bestanden van miljoenen kerkleden niet bijgehouden kunnen worden. Dit was schadelijk voor de pastorale zorg. Een langdurig politiek proces vond plaats onder verschillende kabinetten. Het leidde ook tot een complex besluitvormingsproces in en tussen kerkgenootschappen. Vanuit verschillende belangen en tradities kwam een vorm van interkerkelijke samenwerking tot stand.

Het bestuur van de SILA heeft in het jaar 2010 opdracht gegeven tot het schrijven van een boek, omdat het van oordeel is dat de herinnering aan de oprichting van de SILA in 1986 nog steeds een grote actuele betekenis heeft voor de kerkgenootschappen, en zeker ook voor de samenleving en de overheden.

Het SILA-bestuur heeft mr. F.H.M. van Spaendonck gevraagd als auteur, omdat hij nauw betrokken was bij de totstandkoming van de SILA.

Het boek is tijdens een bijeenkomst op 8 maart 2012 aangeboden aan mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies, minister van Binnenlandse Zaken, en de vertegenwoordigers van de aangesloten kerkgenootschappen.

Vanaf 31 juli 2012 is het boek verkrijgbaar (€ 24,50) in de boekhandel (ISBN 978-90-818273-0-0).


Bericht bijgewerkt op 26 juli 2012