Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 


Aantallen bij de SILA geregistreerde personen

Ieder jaar publiceert de SILA de aantallen personen die bij de SILA geregistreerd staan. Het jaarverslag over 2015 telt voor de zeven deelnemende kerkgenootschappen nu 5.655.612 geregistreerden (telling eind 2015). Dat is 113.325 minder dan het jaar daarvoor.

 
2015
*2014
2013
2012
2011
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
8.827
8.851
9.240
9.317
9.361
Leger des Heils
4.895
9.689
9.994
10.226
5.867
Nieuw-Apostolische Kerk
9.655
9.842
10.366
10.575
10.695
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
4.757
4.819
4.997
5.081
5.143
Protestantse Kerk in Nederland
1.810.363
1.870.006
1.952.963
2.007.602
2.069.646
Rooms-Katholieke Kerk
3.816.684
3.865.290
4.011.653
4.040.332
4.065.323
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
431
440
470
485
492
           
TOTAAL
5.655.612
5.768.937
5.999.683
6.083.618
6.166.527
           

Aantallen mutaties
In 2015 werden in totaal 1.111.781 GBA-berichten door de SILA verwerkt.
Dit waren er in

2014
1.071.387
2013
1.092.768
2012
1.239.142
2011
1.396.306
2010
1.279.987
2009
1.219.907

* In verband met de invoering van de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) zijn ruim 135.000 geregistreerden extra afgemeld.

Bericht bijgewerkt op 19 december 2016