Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 

Hoe kunt u uw SILA-registratie beëindigen ?

Indien u niet (meer) bij de SILA geregistreerd wilt staan als lid van een kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag, heeft u vier mogelijkheden:

1. Rechtstreeks bezwaar tegen de registratie bij de SILA
U kunt rechtstreeks bezwaar maken tegen de registratie bij de SILA. Let op: stuur geen e-mail met persoonsgegevens naar de SILA. E-mail wordt naar de huidige standaarden niet voldoende veilig genoeg geacht om vertrouwelijke persoonsgegevens aan ons door te geven of om aan u door te geven. Gebruik daarom het beveiligde webformulier om informatie aan ons door te geven en u ontvangt van ons een reactie per post! Voor het controleren van uw registratie hebben wij uw naam, voornamen, adres en geboortedatum nodig. Dit kunt u invullen op het genoemde webformulier. Na het versturen van het formulier ontvangt u een e-mail met de ontvangstbevestiging van het formulier, maar zonder de details van het door u ingevulde formulier. Indien u geregistreerd bent, zal de SILA uw registratie binnen enkele werkdagen beëindigen en dat per post (brief) aan u bevestigen. Ook indien u niet (meer) geregistreerd bent, ontvangt u daarvan eveneens binnen enkele werkdagen een bericht (brief) per post.

De SILA heeft een louter administratieve functie en beëindiging van de registratie sluit niet uit dat u wel geregistreerd kunt staan in de administratie van kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag, plaatselijke gemeente of parochie.

De gegevens van het door u ingevulde webformulier worden automatisch binnen 14 dagen verwijderd.

2. Bezwaar tegen de registratie bij uw kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag
U kunt bij uw eigen kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag kenbaar maken dat u niet meer geregistreerd wilt staan bij de SILA. Dit kan bij de lokale gemeente of parochie of bij het centrale bureau van het kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag. De plaatselijke of landelijke ledenadministratie van het genootschap zal de registratie bij de SILA beëindigen en dat aan u bevestigen.

3. Beëindiging lidmaatschap kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag
Indien u uw lidmaatschap bij een kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag beëindigt, zal het genootschap automatisch de registratie bij de SILA beëindigen.

4. Indicatie geheimhouding BRP (Basisregistratie Personen)
U kunt bij de afdeling burgerzaken van uw burgerlijke gemeente een indicatie geheimhouding laten plaatsen in de BRP. Er worden dan geen gegevens meer verstrekt aan derden, waaronder de SILA. De SILA ontvangt dan een bericht van geheimhouding en beëindigt automatisch de registratie. Dit is een procedurele afmelding, want de BRP verstrekt sowieso geen berichten meer ongeacht de genoemde afmelding.


Bericht bijgewerkt op 28 mei 2018