Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Ik wil me graag aanmelden bij een kerkgenootschap. Kan dat via de SILA ?
Nee, daarvoor moet u zich wenden tot een lokale kerk. Zij zullen uw aanvraag verder in behandeling nemen.

Ik wil weten wat er over mij in de kerkelijke ledenadministratie staat. Kan dat?
Ja, natuurlijk. De kerken zijn wettelijk verplicht vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om u inzage te geven. U kunt dus bij uw eigen lokale kerk om inzage vragen of u wenden tot het centrale bureau van uw kerkgenootschap.

Ik wil niet langer als kerklid te boek staan. Wat moet ik doen?
Dat is uiteraard een zaak tussen u en uw kerkgenootschap. Ook daarvoor kunt u zich wenden tot uw eigen lokale kerk of tot het centrale bureau van uw kerkgenootschap.

Ik ben wel kerklid, maar wil niet in de SILA-administratie staan
Ook daarvoor kunt u zich wenden tot uw eigen lokale kerk of tot het centrale bureau van uw kerkgenootschap. Maar u kunt ook rechtstreeks bij de SILA bezwaar maken tegen uw registratie via het beveiligde webformulier. De SILA zal uw registratie binnen enkele werkdagen beëindigen en dat aan u per post bevestigen.

Ik wil weten of ik bij de SILA geregistreerd ben
Als u deze vraag via het beveiligde webformulier aan de SILA stelt met vermelding van uw naam, voornamen, adres en geboortedatum, dan zullen wij u binnen enkele werkdagen per post laten weten of u in ons bestand bent opgenomen en ook voor welk kerkgenootschap. Voor het vaststellen of u geregistreerd bent in het SILA-bestand, hebben wij geen kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Stuur daarom nooit een kopie van een identiteisbewijs naar de SILA. Een kopie van een identiteitsbewijs wordt bij ontvangst onmiddellijk vernietigd. Let op: stuur geen e-mail met persoonsgegevens naar de SILA. E-mail wordt naar de huidige standaarden niet voldoende veilig genoeg geacht om vertrouwelijke persoonsgegevens aan ons door te geven of om aan u door te geven. Gebruik daarom het beveiligde webformulier om informatie aan ons door te geven en u ontvangt van ons een reactie (brief) per post!

Welke gegevens registreert de SILA?
De SILA registreert een beperkt aantal burgerlijke gegevens: de geslachtnaam, voornamen, geboortedatum, adres, het naamgebruik (bijv. "Eigen geslachtsnaam" of "Geslachtsnaam partner") en eventueel de geslachtsnaam van de partner, de begin- of einddatum van de burgerlijke staat en de overlijdensdatum alsmede voor welk(e) kerkgenootschap(pen) of genootschap(pen) op geestelijke grondslag u geregistreerd bent.

Hoe lang bewaart de SILA mijn gegevens?
De SILA heeft de bewaartermijn over de historie van registraties standaard op twee jaar vastgesteld op basis van ervaringen uit de praktijk. Na beëindiging van de registratie worden er geen gegevens meer ontvangen uit de BRP (Basisregistratie Personen) en worden er ook geen gegevens meer verstrekt aan een kerkgenootschap. Na de bewaartermijn van twee jaar worden de gegevens over een registratie automatisch verwijderd en kan de SILA u niet meer informeren over een registratie van voor die periode. Bovendien heeft u volgens de AVG het recht om vergeten te worden; op verzoek kunnen uw gegevens uit het SILA-bestand verwijderd worden.

Waarom is het zo belangrijk dat kerkledenadministrateurs aan- en afmeldingen doorgeven?
Zij zijn de enige bron voor het opnemen van nieuwe leden in de administratie. Wanneer zij nieuwe leden niet doorgeven aan hun centrale bureau, komen de meldingen ook niet bij de SILA binnen en kan er voor het nieuwe kerklid dus ook geen SILA-stip geplaatst worden in de administratie van de burgerlijke gemeente. Elke melding van nieuwe kerkleden die vergeten wordt, leidt dat tot een afname van de accuratesse van de ledenadministratie.
Uiteraard geldt een dergelijke verantwoordelijkheid ook voor de afmeldingen ('bedankjes'). Een afmelding die vergeten wordt, is bovendien een overtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).


Bericht bijgewerkt op 28 mei 2018