Home      SILA      Privacy/AVG      Vragen     SILA-registratie be╦indigen     Contact
 

'SILA-stip' in de Basisregistratie Personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen staat achter de naam van iedere burger die is opgenomen in de SILA-administratie een 'SILA-stip'. Het is niet letterlijk een stip, maar een digitaal kenmerk.
Wanneer de betrokken burger verhuist of overlijdt, weet de gemeenteadministratie door dat kenmerk dat de mutatie ook moet worden doorgegeven aan de SILA.
De gemeente weet niet bij welk kerkgenootschap de betrokkene hoort, wél dat mutaties moeten worden doorgegeven aan de SILA.
Bij de SILA weet men bij welke kerk de betrokkene hoort en zo kan de SILA de binnengekomen mutatie dus doorgeven aan het kerkgenootschap waar het om gaat.

Het verkeer tussen de burgerlijke gemeenten en de SILA verloopt geheel geautomatiseerd, evenals het verkeer tussen de SILA en de centrale bureaus van de deelnemende kerkgenootschappen.

Kerkleden die niet willen dat hun gegevens in de SILA-administratie staan, kunnen dit kenbaar maken aan hun kerkgenootschap. De gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd en de 'SILA-stip' wordt automatisch weggehaald. En dat betekent dan dat de kerk over de betrokkene geen mutaties meer krijgt vanuit de burgerlijke gemeente.
Voor kerkleden die niet langer kerklid willen zijn geldt uiteraard ook dat zij op hun verzoek uit de administratie verwijderd worden.

Welke mutaties geven de burgerlijke gemeenten aan de SILA door?
- Verhuizingen
- Overlijden
- Naamswijzigingen
- Wijziging burgerlijke staat

Welke mutaties meldt de SILA aan de burgerlijke gemeenten?
- Aanmeldingen (nieuwe leden)
- Afmeldingen ('bedankjes')


Bericht bijgewerkt op 28 mei 2018